ZAJÍMAVOSTI

Základní informace o onemocnění novým koronavirem – COVID-19

Na konci roku 2019 byla v Číně popsána série zápalů plic nejasného původu. Během krátké
doby se nové onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 rozšířilo
do celého světa a 11. března 2020 WHO prohlásila šíření koronaviru za pandemii.

Příznaky a symptomy onemocnění COVID-19

Mezi nejčastější klinické příznaky u laboratorně potvrzených případů onemocnění COVID-19
patří horečka (88 %), suchý kašel (68 %), únava (38 %), dušnost (19 %), bolesti svalů a
kloubů (15 %), mezi méně časté se řadí průjem (4 %) a zvracení (5 %), u závažných případů
zápal plic. U některých nemocných osob byla zaznamenána i ztráta čichu a chuti a
konjunktivitida. U pacientů hospitalizovaných na jednotkách intenzívní péče (Nizozemí – 184
případů) se i po standardní tromboprofylaxi objevily trombotické komplikace (u 31 %
pacientů JIP), zejména žilní tromboembolie (27 %) nebo arteriální trombóza (2,7 %). U
pacientů se závažným průběhem onemocnění COVID-19 byly vedle trombózy hlášeny i
kardiomyopatie, akutní postižení ledvin a encefalitidy.
Skupiny obyvatelstva, u nichž byl častěji hlášen závažnější až smrtelný průběh onemocnění:
osoby starší 60 let, muži, osoby s chronickými onemocněními, jako je vysoký krevní tlak,
cukrovka, kardiovaskulární onemocnění, chronické respirační onemocnění a rakovina.

Jsou hlášeny i asymptomatické průběhy onemocnění COVID-19. U některých případů se
příznaky vyvinou až později, některé osoby jsou asymptomatické po celou dobu laboratorní
pozitivity. Asymptomatičtí jedinci mou hrát hlavní roli v současné pandemii COVID-19.

Zdroj: http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Zakladni_info/COVID_19_zakladni_informace_06_2020.pdf